Ako športovci získavajú objem svalov a siluVidina úžasných výsledkov a imidžu dohnala mnohých športovcov k užívaniu anabolických steroidov. Naozaj to funguje – svalová hmota rastie, sila sa zvyšuje a sebavedomie rastie. Problém býva v nezodpovednom užívaní týchto látok.
Niektoré steroidy (napr. hormóny) zvyknú predpisovaÅ¥ lekári na medicínske úÄely a lieÄbu urÄitých ochorení. Pod lekárskym dohľadom nehrozí vážne riziko. Ale dopingoví konzumenti bez dostatku informácií robia rozhodnutia, ktoré vážne ohrozujú ich zdravie.

Výsledky dosahujú len tí informovaní

Dôležité je dobre sa v tejto problematike zorientovaÅ¥. PreÅ¡tudujte si anabolické steroidya podobné produkty, ponorte sa do informaÄného portálu, ktorý vás zoznámi nielen s úÄinkami, ale tiež správnym dávkovaním. Získajte informácie, ktoré vám pomôžu zodpovedne zvážiÅ¥ riziká a prínosy.