Rychle a bezpečně


TeplovzduÅ¡né a horkovzduÅ¡né ventilátory bývají první volbou pÅ™i potÅ™ebÄ› zajistit v domácnosti vyšší teplotu. BÄ›hem silných mrazů je lze využít i v pÅ™ilehlých místnostech, dílny a garáže. Bývají vybaveny potÅ™ebnými funkcemi, které zabraňují jejich pÅ™ehřívání. A rovněž bezpeÄnostním vypnutím pÅ™i nechtÄ›ném pÅ™eklopení. Vybrat si tento elektrický ventilátor je možné přímo na míru zákazníka. Který si volí jeho optimální výkon  Äi třídu ochrany a napÄ›tí. Výhodou tÄ›chto topidel je možnost jejich zavěšení na stÄ›nu. Což ocení vÅ¡ichni, kteří potÅ™ebují zvýšit teplotu v koupelnÄ›. Využít služeb ventilátorů Äasto využívají majitelé zimních  zahrad. Ve kterých bývá v provozu celoroÄnÄ›.

Teplo domova

Elektrické radiátory, které se napojují do klasické zásuvky, jsou dalším rychlým a bezpeÄným pomocníkem v případÄ›, že stávající topení nedostaÄuje. Pokud se rozhodujete pro jeho instalaci rozhodnÄ› si ujasnÄ›te, jak velkou plochu jím budete chtít vytopit. V menších bytových jednotkách jsou Äasto využívány coby základní zdroj tepla bÄ›hem zimních mÄ›síců a tím, že mají zabudovaný termostat, uÅ¡etří svému majiteli nemalé finanÄní Äástky za elektÅ™inu. Protože v dobÄ›, kdy vÅ¡ichni z domova odejdou, sníží se teplota na minimum. A po příchodu z práce staÄí půlhodina a prostor je vyhřátý. Což jiný druh topidla nedokáže.

Vyhřátá koupelna

V souÄasné dobÄ› jsou Äasto bÄ›hem zimních mÄ›síců využívána keramická topidla. StejnÄ› jako teplovzduÅ¡né ventilátory se zapojují do sítÄ›. A nastavovat se na nich dají i různé stupnÄ› ohÅ™evu. Oblíbené jsou pro svoji hmotnost. Která umožňuje je podle potÅ™eb pÅ™enášet po vÅ¡ech místnostech bytu. ObzvláštÄ› oblíbeny jsou u dÄ›tí, které si je po příchodu ze Å¡koly pÅ™enesou do svých pokojů. Náhradním zdrojem tepla jsou rovněž konvektory. Nabízeny jsou v mnoha provedeních, které umožňují je esteticky zaÄlenit do vybavení bytu. AÅ¥ už je to stojací konvektor s otopným tÄ›lesem, typ turbo Äi laviÄkový, který mívá horní Äást zakrytou dÅ™evÄ›nou deskou. AÅ¥ už bukovou. Anebo dubovou.  Které potÅ™ebnÄ› doplní interiér.