Založení s.r.o. online šetří čas a běhání po úřadech

Založit firmu je možné také tzv. online procesem. K registraci je vyžadován speciální formulář, který po vyplnění vygeneruje potřebná data pro dokumentaci, a ta je zájemci odesílána na jeho e-mailovou adresu. První online krok je tedy zakončen podpisem veškeré dokumentace a úhradou poplatku, který s registrací firmy souvisí. Následující postup je již plně v režii společnosti, která založení s.r.o. online provádí. Proces registrace končí předáním všech podkladů zákazníkovi, tedy především výpisem z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku atd.
konferenční místnost.jpg

Hardwarové vybavení

Pro vyplnění elektronické registrace většinou stačí docela obyčejný stolní počítač nebo notebook, který je připojen k Internetu. Požadavky na hardwarové vybavení nejsou žádné specifické, pouze by měl zvládat provozovat webový browser (prohlížeč) a mít přístup k e-mailové schránce. Nedoporučuje se provádět registraci z chytrého telefonu, i když některé aplikace zvládají toto specifické rozlišení a formuláře podle toho upravují.

Platba

Samotná registrace je bezplatné, pouze je třeba hradit některé poplatky v souvislosti s tímto postupem, např. zápis do obchodního rejstříku, vystavení živnostenského oprávnění atd. Skutečné náklady na konkrétní zřízení firmy se pak liší od její reálné struktury. Jsou to např. základní kapitál (vklad), počet společníků a tím pádem živnostenských oprávnění, zakládací listina a jiné. Většinou se ohledně správních poplatků jedná o částku kolem 7 tisíc korun bez DPH. Používání této služby není přímo vázáno na jiné grantové nebo dotační programy, jejichž cílem je podpořit podnikatelskou aktivitu.
psaní na papír.jpg

Pobyt v zahraničí

V tomto případě postačí ověření listin na konzulátech, nebo velvyslanectvích a není vyžadováno žádné další potvrzení od tamních úřadů příslušného státu. Podepisování listin je také možné ve spolupráci se zahraničním notářem s tzv. apostilní doložkou, v těchto případech je rozdílný postup u zemí, které jsou, anebo nejsou členy Haagské úmluvy, jež ruší požadavky na ověřování veřejných dokumentů a listin.