Využití dešťové vody se vyplatí

Jak to funguje

Moderní systém sběru dešťové vody využívá dešťovou vodu tekoucí ze střechy domu a hospodářských budov, která prochází skrze svody přes filtr do zásobníku. Akumulační nádrže, vyrobené z polyethylenu nebo betonu, vzhledem ke své velikosti (cca 4000 až 10 000 litrů), jsou obvykle zapuštěny do země v zahradě. Existují však i další systémy pro skladování dešťové vody, jako jsou ploché nádrže, jejichž kapacita je mnohem nižší (přibližně 1500 až 3000 litrů).
prší na střechu
Aby se hmota, přítomná v přiváděné vodě, mohla rozpadnout, je ve vstupním otvoru instalován přívod ve formě speciálně tvarovaného vyrovnávacího zařízení průtoku. Čerpadlo, které se automaticky zapíná při otevírání vzorkovacího místa, pak nasává vodu nad zónou sedimentu přes tlakovou hadici.
K tomu, aby systémy dešťové vody a pitné vody fungovaly nezávisle na sobě, je zapotřebí dodatečné potrubí pro dešťovou vodu, aby bylo možné zajistit příslušná odsávací místa. Aby se vyrovnaly velké rozdíly v srážkách, systém na sběr dešťové vody potřebuje v době silných dešťových srážek přepadový systém s perkolačním podnosem, zatímco ve velmi suchých obdobích se doporučuje automatické spojení s doplňováním pitné vody.
Skladovací cisterna je navíc z hygienických důvodů opatřena bezpečnostním zařízením proti zpětnému toku a ochranným systémem proti hmyzu. Vodu lze skladovat překvapivě dlouhou dobu, pokud byl systém na sběr dešťovky správně nainstalován a byly dodrženy zmíněné hygienické faktory, jakož i bezpečná ochrana před průnikem světla.
zničené zdi

Náklady na instalaci

Náklady na instalaci systému na sběr dešťovky včetně příslušenství závisí do značné míry na jejich velikosti a příslušných místních strukturálních podmínkách. Instalace systému na sběr dešťové vody svépomocí se nedoporučuje.

Rentabilita

Pokud se člověk podívá na průměrnou denní spotřebu vody osoby (asi 130 litrů), tak využití dešťové vody má značný potenciál.
Můžete například ušetřit až 40 litrů drahé vody z vodovodu na osobu pro splachování toalet, pračku, úklid a zahradní zavlažování denně.
Významný je samozřejmě i ekologický faktor tohoto sběru. Počínaje rozumným zachycením dešťové vody (např. v dešťovém sudu pro zavlažování zahrady) v již hustě zastavěných oblastech, přes ochranu proti klesající hladině podzemních vod, po snížení čistících a pracích prostředků, a to díky lepšímu čistícímu účinku měkké dešťové vody.