Finanční gramotnost do škol

Peníze hýbou dnešním světem a s penězmi jako takovými, ale i s prvním obchodními transakcemi, se setkáváme již v útlém věku. Proto je důležité umět s nimi nakládat a být si vědom toho, kolik co stojí, umět správně hospodařit, šetřit a také plánovat své výdaje.
Závádění finanční gramotnosti do škol má za cíl vzdělávat dnešní děti, aby v dospělosti například nespadly do dluhové pasti. V rámci prevnece této situace, fungují různé projekty a způsoby, jak potřebné informace dětem předat. Jedním z těch známejších je projekt „Finanční gramotnost do škol“. Tento projekt dnes aplikují ve více než 200 školách v České republice a další se přidavájí.
holčička, tabule s čísly
Tento projekt začal působením v dětských domovech, kde se tato situace zdála nejpalčivější. Děti z dětských domovů, které vstoupily do reálného života s nulovou finanční gramotností, se často zadlužovaly, nevycházely s penězmi nebo se snadněji stávaly cílem nekalých finančních praktik. Vzhledem k tomu, jak se tento projekt v dětských domovech osvědčil, nic už nebránilo tomu, aplikovat ho na základních a středních školách. Dnes už je dokonce akreditován MŠMT. Do tohoto projektu se pak hlásí učitelé škol, které mají zájem se zapojit. Učiteli se pak dostane školení o tom, jak tyto cenné informace předat dětem a mladistvým. K těm se pak dostávají formou hry u těch nejmaldších a různých workshopů u těch starších.
dětská pokladna
Dalším velkým hráčem na poli finanční gramotnosti jsou samotné banky. Své vlastní projekty představily např. ČSOB, OVB Allianz, GE Money bank nebo Česká spořitelna. Některé banky se svými projekty orientují nejen na školy, ale i na seniory. I tam jsou totiž patrné problémy, ikdyž jiného charakteru. U seniorů bývá největším problémem neznalost techonologií (například podcenění dodržování zásad digitální bezpečnosti).
Projekty na podporu finanční gramotnosti mají velikou popularitu, jak u škol a vyučujícíh, tak u dětí a jejich rodičů. Proto nezbývá než doufat, že finanční gramotnost, která je v ČR dlouhodobě nízká, se bude s každou další generací zvyšovat a zároveň snižovat zadluženost českých domácností.