Kdy je nárok na odškodnění?

Když si člověk koupí letenku, slibující mu, že bude v cílové destinaci ten a ten den v tu a tu hodinu, činí tak proto, že tam chce skutečně být. Nebo třeba také nechce, ale vysloveně musí. A pokud pak ve skutečnosti více než zjevně nesouhlasí hodina a někdy dokonce i den příletu, je to k vzteku.

kompenzace.jpg

Ovšem ke zpožděním přesto dochází, ať se to někomu líbí nebo (logicky většinou) ne. A co takovému opožděnému letu následuje?

Někdy pouhé smíření se s touto situací. Protože může-li za to nepřízeň počasí, přírodní katastrofa, bezpečnostní situace, stávka zaměstnanců třetí strany nebo omezení letového provozu, nedá se s tím nic dělat.

Ovšem někdy také vcelku líbivé finanční odškodnění. To však pochopitelně pouze v případech, kdy jsou dodrženy všechny náležitosti. Třeba ty uvedené v evropské regulaci EC 261/2004.

Jak tato regulace jednoznačně stanovuje, musí být pasažér odškodněn v případě, kdy:

  • Je zpoždění zaviněno chybou dopravce.
  • Toto dosahuje alespoň té nejnižší pevně dané délky.
  • A jde o let provozovaný aeroliniemi sídlícími v Evropské unii, Švýcarsku, Norsku nebo na Islandu, ale případně i jinými, provozujícími svůj zpožděný let v prostoru vymezeném zmíněnými státy nebo let z tohoto prostoru odlétající.

V těchto případech náleží pasažérům odškodnění v podobě finanční kompenzace, jež závisí na délce zpoždění a vzdálenosti počáteční a konečné destinace toho kterého letu a jež může dosáhnout až šesti set eur.

Nárok na tyto peníze má každý z cestujících, kdo si o ně požádá. Ovšem nejednou se jich jen tak nedočká, a to proto, že se aeroliniím nechce takto přicházet o peníze a tudíž se tyto nejednou snaží placení vyhnout. Třeba výmluvami na příčiny zpoždění, jež nemohly ovlivnit, nebo zarytým mlčením.

finanční vyrovnání.jpg

A pak člověku přijde vhod, kdož mu pomohou s vymáháním kompenzace za zpožděný let, na tuto problematiku se specializující právníci. Kteří vědí, co a jak, a jsou tak vesměs úspěšní. A navíc si nechávají platit pouze provizi z poškozenými získaných peněz, takže se na jejich službách nedá prodělat. A to je skvělé.