Vyrazte do Znojma!

Město Znojmo leží v Jihomoravském kraji na levém břehu řeky Dyje a je druhým největším městem kraje.
Ve městě se nachází spoustu historických památek a samotné město Znojmo je městskou památkovou rezervací. Mezi nejznámější památky patří:

1)Rotunda sv. Kateřiny
Rotunda sv. Kateřiny je jediná dochovaná památka románského knížecího hradu ve Znojmě. Byla postavená za vlády moravských knížat Konráda I. a jeho syna Litolda v 11. století. Tato stavba je památkově chráněna zejména kvůli zachovalým nástěnným malbám, které zobrazují přemyslovská knížata a krále. Rotundu lze navštívit v letní sezóně, tedy od května do září, prohlídky probíhají každou půl hodinu.

2)Chrám sv. Mikuláše
Chrám sv. Mikuláše je dominantou města Znojma. Chrám byl zasvěcen sv. Mikuláši, což byl patron kupců. Nejstarší zmínka o kostele pochází z 11. století. Uvnitř chrámu můžeme najít několik gotických fresek a reliéfů, dále se zde nachází gotická křtitelnice nebo například barokní kazatelna ve tvaru zeměkoule. Z prostranství před chrámem se nám naskytne krásný výhled na řeku Dyje, znojemskou přehradu či Rotundu sv. Kateřiny. Chrám lze navštívit celoročně od 9 do 22 hodin a vstup je zdarma.

3)Znojemské podzemí
Chodby znojemského podzemí byly vybudovány od 13. do konce 17. století. Podzemí původně sloužilo k ukládání zemědělských produktů a vína a později bylo důležité pro pevnostní systém města.

Využít můžete klasických prohlídek, ale také adrenalinových. Klasická hodinová prohlídka vám představí tzv. město pod městem v celé jeho kráse. V rámci adrenalinové prohlídky se budete procházet nízkými či úzkými chodbami či se brodit ve vodě, to vše potmě pouze s čelovou svítilnou. Podzemí můžete navštívit po celý rok.

4)Radniční věž
V minulosti radniční věž sloužila strážnému, který z ní pozoroval a hlídal celé město. V současnosti věž slouží jako vyhlídka, ze které je krásný výhled na celé město Znojmo i široké okolí. Vidět můžeme například Pálavské vrchy nebo i Alpy, ale to pouze při velmi dobré viditelnosti. Věž lze navštívit po celý rok, vstupné činí 35 Kč, snížení vstupné je 25 Kč.