Nebolestivé metody léčby


Pokud vás trápí svÄ›dÄ›ní, mokvání Äi tlak v koneÄníku anebo máte dokonce krev na stolici, tak musíte poÄítat s nÄ›jakou formou léÄby hemeroidů. Dokud se nijak neprojevují, tak se nepovažují za onemocnÄ›ní. Ale jakmile o sobÄ› dají vÄ›dÄ›t, tak je tu vážný zdravotní problém, který jen tak nezmizí. Nezmizí, i když se o to nÄ›jakou domácí léÄbou budete snažit. Pouze se tímto způsobem vaÅ¡e trápení prodlouží a váš zdravotní stav zhorší. Zhorší se natolik, že nebudete moci poÄítat s Å¡etrným ambulantním Å™eÅ¡ením, ale musíte se pÅ™ipravit na mnohem bolestivÄ›jší chirurgický zákrok.

Kdy operace není nutná

Není nutné hned házet flintu do žita a nechat vÅ¡echno plavat, když váš koneÄník dá o sobÄ› vÄ›dÄ›t tak, že je vám to nepříjemné. V takovém případÄ› byste mÄ›li vyhledat lékaÅ™e skuteÄnÄ› co nejdříve. Domnívat se, že problém Äasem zmizí, není rozumné. Rozumné je nechat se co nejdříve vyÅ¡etÅ™it a mít léÄbu hemeroidů co nejdříve za sebou. A pokud skuteÄnÄ› vyhledáte lékaÅ™e v poÄáteÄním stadiu své nemoci, tak se operace rozhodnÄ› obávat nemusíte. V takovém případÄ› se nabízí i mnohem Å¡etrnÄ›jší metody, které lze provádÄ›t ambulantnÄ› bez nutnosti hospitalizace.