Bydlete kvalitněji


Sanace zdiva, které podléhá vlhkosti, je Äasto nároÄná, zdlouhavá Äinnost, ale její výsledky stojí za to. VysuÅ¡ením stÄ›n získáte zdravÄ›jší bydlení bez plísní a zatuchlého vzduchu, prodloužíte životnost stavebních konstrukcí a zároveň uÅ¡etříte náklady na topení, protože suché stÄ›ny izolují mnohem lépe než vlhké. ZlepÅ¡ením vlhkosti stÄ›n se citelnÄ› zkvalitní i vnitÅ™ní klima a za zmínku stojí i hezÄí a útulnÄ›jší prostÅ™edí bez neestetických skvrn Äi opadávající omítky.

Existuje nÄ›kolik možností, jak se vlhkosti ve zdech a omítkách zbavit. Jednou z tÄ›chto metod je i strojní a ruÄní podÅ™ezání zdiva. Jedná se o přímou metodu sanace zdiva, která spoÄívá ve vkládání hydroizolace do strojnÄ› nebo ruÄnÄ› proříznuté spáry. Tato metoda vyžaduje stavební úpravy, hluboké vrty, podÅ™ezávání a výkopy. Proto vám firma DRYMAT.CZ, s.r.o. nabízí daleko efektivnÄ›jší metodu vysouÅ¡ení zdiva, která je založena na principu elektroosmózy. Podrobnosti o této inovativní metodÄ› naleznete na naÅ¡ich webových stránkách. V případÄ› zájmu nás kontaktujte.